Výklad pojmů srovnávací tabulky

Naším cílem je mít dostatečný výběr typů alarmů, aby si každý zákazník vybral. Jsme si ale vědomi toho, že to na druhé straně vede k tomu, že se zákazník nemůže rozhodnout. Výběr bychom proto chtěli usnadnit pomocí této srovnávací tabulky. Některé pojmy vyskytující se v tabulce, případně i v popisech zboží, nemusí každý pochopit, a proto zde uvádíme jejich stručný popis:

 

 

Připojení externí bezdrátové klávesnice V nabídce máme bezdrátové klávesnice. U vybraného alarmu naleznete spolupracující klávesnice pod popisem zboží.
   
GSM komunikace Přes GSM komunikují pochopitelně alarmy vybavené GSM modulem. Tím jsou samozřejmě vybavené GSM alarmy, nikoliv alarmy na pevnou linku. Některé alarmy umožňují obojí (GSM i pevnou linku).
   
Komunikace přes pevnou linku Vybavení alarmu konektorem pro připojení pevné telefonní linky. Lze připojit i k VOIP bránám.
   
Zasílání alarmových SMS Při poplachu alarm ihned zahájí přenos poplachu určenou cestou, v tomto případě pošle SMS na Váš mobilní telefon. SMS většinou obsahuje číslo napadené zóny, popřípadě Vámi přednastavený text (pokud to daný typ umožňuje).
   
PSTN komunikace (přes pevnou linku) K přenosu poplachu se vyžívá pevné telefonní linky. Pokud je alarm GSM a má navíc tuto PSTN komunikaci, jedná se o zálohování komunikačních metod a alarm jako takový je pak velmi spolehlivý.
   
Alarmové volání V případě poplachu alarm volá na přednastavená telefonní čísla.
   
Počet bezdrátových zón Zóny se využívají k oddělení jednotlivých střežených prostor. Do jedné zóny je možné nastavit více bezdrátových detektorů různých druhů.
   
Počet drátových zón Opět lze do jedné zóny přiřadit takřka neomezené množství detektorů vzájemně propojených kabelem.
   
Lokální střežení Tato funkce se využívá k samostatnému zapnutí pouze vybraných zón či detektorů). Například k zapnutí střežení garáže a sklepa na noc. Ostatní detektory v obytných prostorách nejsou v činnosti.
   
24 hodinové zóny Slouží k připojení detektorů, které se nevypínají při vypnutí střežení a jsou schopny vyhlásit poplach kdykoli. Tyto zóny se využívají pro požární, plynové, CO detektory, apod.
   
Počet volaných čísel Maximální počet přednastavených telefonních čísel, na která alarm volá při poplachu.
   
Časovače - plán střežení Zapínání a vypínání střežení automaticky v nastaveném čase. Toto se často využívá například ve firemních prostorách s pevnou pracovní dobou.
   
Počet SMS čísel pro zasílání alarmových SMS Maximální počet přednastavených mobilních telefonních čísel, na která alarm posílá SMS při poplachu. 
   
Poplach při přerušení pevné telefonní linky Přeseknutí pevné telefonní linky alarm pozná a může uživatele informovat vyhlášením poplachu. Kombinované alarmy (GSM a PSTN) v tomto případě mohou zaslat na mobil informační SMS a spustit sirénu.
   
SMS stavu napájení Výpadek síťového napájení signalizuje abnormální stav, o nemž by měl být uživatel informován.
   
Reléový výstup při poplachu Tento výstup se používá například k rozsvícení světel kolem objektu popřípadě k spuštění záznamu na instalovaných kamerách, apod. Doba sepnutí je několik minut podle typu alarmu.
   
Zcela nezávislý výstup pro el. spotřebiče spínaný SMS
Nezávislý výstup je ovládán pomocí SMS v definovaném tvaru a slouží k sepnutí či vypnutí zařízení k ohřevu vody, elektrického topení, plynového kotle, světel, apod.
   
Odposlech Odposlech střeženého prostoru dálkově přes telefon.
   
Vestavěná záložní baterie Takto vybavený alarm obsahuje interní nabíjecí baterii, která slouží k pokrytí provozu při výpadku napájení.
   
Interní mikrofon Mikrofon sloužící k odposlechu nebo k telefonování.
   
Možnost připojení externího mikrofonu Externí mikrofon lze prodlužovacím stíněným kabelem instalovat do jiných prostor mimo místo instalace centrální jednotky.
   
Interní reprodukor Umožňuje uživateli komunikovat s osobami poblíž centrální jednotky.
   
Možnost připojení externího reproduktoru Umožňuje reproduktor instalovat do vzdálenějších prostor.
   
Ovládání klíčenkou
Nejrozšířenější způsob zapínání a vypínání alarmu. Klíčenka má také tísňové tlačítko, popřípadě podle typu i tlačítko ovládání lokálního střežení.
   
Ovládání klávesnicí
Klávesnice na centrální jednotce umožňuje ovládání střežení, avšak to zpravidla vyžaduje aktivní funkci "odchodový/příchodový čas".
   
Ovládání pomocí SMS
Lze ovládat střežení zasláním SMS v definovaném tvaru. K tomu je výhodné použít aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem ANDROID.
   
Ovládání voláním
Střežení lze zapínat/vypínat zavoláním na telefonní číslo alarmu a zadáním určených čísel. 
   
SOS tlačítko na klíčence
SOS neboli tísňové tlačítko k přivolání pomoci v případě ohrožení nebo nutnosti jiné pomoci.
   
Zjištění stavu střežení dálkově telefonem nebo SMS
Pokud si uživatel například není jist, zda zapnul střežení v objektu, lze toto zjistit zavoláním nebo odesláním dotazovací SMS.
   
Možnost telefonování
Alarm může sloužit i k příjmu či vytočení telefonního hovoru. In pak znamená, že se lze na alarm dovolat, ale nelze z něj vytáčet čísla. Out znamená pouze odchozí hovory.
   
Možnost příjmu a posílání SMS (nezávisle) Klasická funkce vlastní mobilním telefonům.
   
Možnost rozšíření o další drátové detektory Možnost připojování drátových detektorů. Některé alarmy však neumožňují jejich napájení z centrální jednotky. Někdy je napájení možné, ale bez zálohy interní baterií. 
   
Možnost rozšíření o další bezdrátové detektory S rozšířením se vždy počítá.
   
Možnost zasílání SMS při ovládání klíčenkou (dětská klíčenka) Některým klíčenkám je možné přiřadit funkci informování uživatele pomocí SMS při jejich použití.
   
Hlasové menu
Při zavolání na telefonní číslo alarmu se ozve hlasový průvodce, avšak zpravidla pouze anglicky.
   
Nastavování pomocí SMS
Tato funkce se používá hlavně u alarmů bez klávesnice.
   
Nastavování pomocí klávesnice Komfortnější způsob nastavování.
   
Watchdog (poplach při neaktivitě) Pokud v hlídané zóně nedochází v nastavené časové periodě k žádné aktivitě, je vyhlášen poplach. Jde o takovou reverzní funkci. Používá se hlavně pro hlídání starých lidí, apod.
   
Nastavování pomocí PC Možnost propojení alarmu s PC a nastavování přes software.
   
Odchodový čas
V případě ovládání klávesnicí na centrální jednotce potřebuje uživatel určitý čas k opuštění objektu.
   
Příchodový čas V případě ovládání klávesnicí na centrální jednotce potřebuje uživatel určitý čas k příchodu k centrální jednotce a k deaktivaci alarmu. Nevýhoda - tento čas dává uživatel i narušiteli. Zkracuje se rychlost reakce na skutečný poplach o příchodovou prodlevu.
   
Komunikace s PCO (ID) Možnost posílání čísla objektu v alarmové SMS.
   
Prozvánění při použití klíčenky
Signalizace použití klíčenky.
   
Možnost nahrání vlastní hlasové alarmové zprávy Hlasová zpráva, která bude uživateli přehrána do telefonu při zvednutí alarmového volání.
   
Vlastní názvy zón (SMS) Možnost pojmenování zón. V textu alarmové SMS pak bude uživateli doručen nastavený text. Například: "poplach obyvak".
Záznam historie událostí Události jsou jedna za druhou zaznamenávány pro případ potřeby jejich kontroly. Nejstarší události jsou automaticky přepisovány nejnovějšími.
   
Displej Centrální jednotka obsahuje displej.
   
Maximální počet dálkových ovladačů (klíčenek) V sadách jsou obvykle 2 klíčenky. Lze však dokoupit další.
   
Možnost ovládání pomocí ANDROID plikace Aplikace je dostupná na ANDROID marketu (hledejte GSM ALARM CONTROL). Požadované formáty SMS povelů alarmu si uživatel nemusí pamatovat. Některé alarmy lze touto aplikací  i nastavovat.

Zákazník

Registrace
Zapomněli jste heslo?

Hledání na e-shopu

Převodník USB-RS232, Win7,8,10

289 Kč bez DPH
350 Kč s DPH

Čtečka DALLAS čipů ED1T ELDES

471 Kč bez DPH
570 Kč s DPH