Zapojení drátových vstupů - obvody NC, NO, EOL

Jestliže se rozhodnete pro drátové připojení detektorů, tak se v manuálech a technických podrobnostech alarmových centrál setkáte s pojmy jako EOL, NC, NO, vyvažovací rezistory, atd. Jestliže nevíte co to znamená, tak věnujte pozornost této stránce.

Při zapojování a instalaci mějte na paměti, že zvolené variantě zapojení obvodu poplachové smyčky musí odpovídat i nastavení alarmové jednotky! 

Napájení detektorů zapojujte vždy paralelně!

Obvod NC (normal closed)

Tato verze zapojení je nejčastěji používaná a pro obvody zabezpečovacích zařízení nejvhodnější. Je tomu tak proto, že chrání i kabeláž vedenou od centrály k detektorů. Poplach bude spuštěn nejen při inicializaci detektoru, ale také při přestřižení kabelu vedoucího k detektorům. Více detektorů v jedné smyčce musí být zapojeno do série, napájení se vždy zapojuje paralelně.

Obrázek č.1:

---

Obvod NC (normal closed) se zapojeným vyvažovacím rezistorem EOL

Profesionální alarmy nebo ty, které se těm profesionálním alespoň přibližují používají vyvažovací rezistory. Ty chrání kabeláž alarmu proti přerušení, ale i proti bypassu, tzn. propojení alarmové smyčky nakrátko. Alarmová centrála hlídá odpor smyčky a jestliže dojde k jejímu přerušení, tak je odpor na úrovni "nekonečno" a vyhlásí poplach. Analogicky pokud někdo propojí vodiče smyčky nakrátko, aby tak obešel obvod detektoru, tak bude odpor smyčky na úrovni "0" a centrála opět vyhlásí poplach. Hodnoty vyvažovacích rezistorů bývají různé, ale zpravidla to bývá 5k6, 3k3, 10k, 100k. 

Obrázek č. 2

---

Obvod NO (normal open)

Tato verze zapojení není příliš vhodná, ale je možná. Používá se v případech, kdy nemáme k dispozici detektory ve verzi NC nebo v případech, kdy v ostatních vstupech máme zapojené ještě jiné obvody a verze vstupů bývá pro všechny vstupy společná.

Obrázek č.3

---

Obvod NO (normal open) se zapojeným vyvažovacím rezistorem EOL

Obrázek č.4

Zákazník

Registrace
Zapomněli jste heslo?

Hledání na e-shopu

Univerzální reléový modul REL1210

116 Kč bez DPH
140 Kč s DPH

Deska ústředny RISCO LIGHTSYS RP432M00000C

1512 Kč bez DPH
1830 Kč s DPH